Niezbędne informacje dotyczące Poznania i okolic

Społeczna odpowiedzialność w biznesie – założenia normy ISO 26000

Posted by on wrz 20, 2023 in Aktualności |

Społeczna odpowiedzialność w biznesie – założenia normy ISO 26000

Odpowiedzialność społeczna (CSR – Corporate Social Responsibility) to koncepcja działalności gospodarczej, która opiera się na dobrowolnym uwzględnianiu aspektów społecznych i ekologicznych w strategii firm oraz w kontaktach z interesariuszami. Zakłada ona, że przedsiębiorstwa, poza dążeniem do zysku, podejmują się również działań służących dobru społecznemu i ochronie środowiska.

Jak zarządzać odpowiedzialnością społeczna?

Zarządzanie odpowiedzialnością społeczna polega na integrowaniu kwestii społecznych, środowiskowych i etycznych w strategii biznesowej. Obejmuje to identyfikację i analizę interesariuszy, monitorowanie wpływu działań firmy na społeczność i środowisko oraz komunikowanie się z interesariuszami w sprawie działań CSR.

Co to jest norma ISO 26000?

Norma ISO 26000 to międzynarodowy standard wytyczający wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności organizacji. Została opublikowana w 2010 roku i dostarcza praktycznych wskazówek dotyczących wdrażania społecznej odpowiedzialności w działalności organizacji.

ekologia

Na czym polega norma ISO 26000?

Norma ISO 26000 jest międzynarodowym standardem wytyczającym kierunki dotyczące społecznej odpowiedzialności organizacji. Zamiast skupiać się na technicznych specyfikacjach, jak wiele innych norm, ISO 26000 koncentruje się na zachęcaniu organizacji do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Kluczowe obszary uwzględnione w normie ISO 26000 to:

  • Rządzenie organizacją: W jaki sposób organizacja podejmuje decyzje, które wpływają na jej społeczne, ekonomiczne i ekologiczne działania.
  • Prawa człowieka: Jak organizacja respektuje i promuje prawa człowieka w swojej działalności i w stosunkach z interesariuszami.
  • Stosunki pracy: Promowanie godnych warunków pracy, równości, bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz dialogu społecznego.
  • Środowisko: Zrozumienie i minimalizowanie negatywnego wpływu organizacji na środowisko, a także promowanie praktyk zrównoważonych.
  • Uczciwe praktyki operacyjne: Działania związane z przeciwdziałaniem korupcji, uczciwością w biznesie i etycznym postępowaniem w stosunkach z interesariuszami.
  • Kwestie konsumentów: Zabezpieczanie praw konsumentów, dbanie o ich bezpieczeństwo oraz dostarczanie pełnych i jasnych informacji o produktach i usługach.
  • Rozwój społeczności i lokalnych społeczności: Wspieranie społeczności, w których organizacja działa, poprzez edukację, kulturę, rozwój gospodarczy i inne inicjatywy społeczne.

W przeciwieństwie do wielu innych norm, ISO 26000 nie oferuje certyfikacji. Zamiast tego służy jako przewodnik dla organizacji, dostarczając wytycznych i najlepszych praktyk w zakresie odpowiedzialności społecznej. Zaleca, aby organizacje angażowały się w ciągły dialog z interesariuszami, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania, a następnie dostosowywały swoje działania w odpowiedzi na te informacje.

Norma ISO 26000 stanowi kompendium najlepszych praktyk i wytycznych dotyczących społecznej odpowiedzialności, pomagając organizacjom w całym świecie działać w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony.

Kogo dotyczy norma ISO 26000?

Norma ISO 26000 jest uniwersalna i została zaprojektowana tak, aby była odpowiednia dla wszystkich organizacji, niezależnie od ich wielkości, rodzaju działalności czy lokalizacji geograficznej. Dotyczy zarówno dużych korporacji międzynarodowych, jak i małych przedsiębiorstw lokalnych. Organizacje publiczne, takie jak samorządy terytorialne czy instytucje rządowe, także mogą korzystać z wytycznych zawartych w tej normie. Ponadto norma jest przydatna dla organizacji pozarządowych (NGO) oraz innych instytucji społecznych, które chcą działać zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie społecznej odpowiedzialności.

Dlaczego jest to ważne? Ponieważ społeczna odpowiedzialność nie jest domeną tylko dużych korporacji. Każda organizacja, niezależnie od wielkości czy profilu działalności, wpływa na społeczność i środowisko w jakim funkcjonuje. Dlatego też, niezależnie od charakteru i skali działalności, każda organizacja może i powinna dążyć do działań społecznie odpowiedzialnych. Norma ISO 26000 dostarcza narzędzi i wytycznych, które pomagają w tym procesie, dostosowując się do różnorodnych potrzeb i realiów organizacji na całym świecie.

Jak uzyskać certyfikat ISO 26000?

W przeciwieństwie do wielu innych norm ISO, ISO 26000 nie oferuje certyfikacji. Zamiast tego dostarcza wytycznych dla organizacji, które chcą wdrażać odpowiedzialne praktyki w swojej działalności. Jednak wdrażanie normy 26000 może być weryfikowane przez zewnętrzne instytucje.

Jak przebiega szkolenie z ISO 26000?

Szkolenia z ISO 26000 skupiają się na zrozumieniu założeń normy oraz jej praktycznym wdrożeniu w organizacji. Uczestnicy uczą się identyfikować interesariuszy, analizować wpływ działalności na społeczność i środowisko oraz opracowywać strategie CSR.

Kto powinien przejść szkolenie z ISO 26000?

Szkolenie z ISO 26000 jest skierowane przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za wdrażanie strategii CSR w organizacji, menedżerów, specjalistów ds. CSR oraz wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć założenia społecznej odpowiedzialności w biznesie.

Ile kosztuje szkolenie z ISO 26000?

Koszt szkolenia z ISO 26000 może się różnić w zależności od instytucji oferującej kurs, jego długości oraz lokalizacji. Aby uzyskać dokładne informacje, warto skontaktować się bezpośrednio z organizacjami oferującymi takie szkolenia.

Jakie są zalety wdrożenia normy ISO 26000?

Wdrażanie normy 26000 może przynieść organizacji wiele korzyści, takich jak poprawa wizerunku, budowanie zaufania wśród interesariuszy, przewaga konkurencyjna czy możliwość dostępu do nowych rynków. Ponadto może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia w społecznościach, w których firma działa.

Wdrażanie normy ISO 26000 może być kluczem do długotrwałego sukcesu dla wielu organizacji, łącząc zysk z dbałością o społeczność i środowisko. W dzisiejszych czasach coraz więcej konsumentów, partnerów biznesowych i interesariuszy oczekuje, że firmy będą działać odpowiedzialnie, co czyni tę normę niezwykle istotną.